Start » Rett kopi manifest

Rett kopi manifest

Rett kopi var et norsk tidsskrift som tok for seg ulike emner innenfor kunst, filosofi, og fremtidsgrublerier. En av de merett kopist populære utgavene var «Rett kopi: manifest», som handlet om fremtidstenkning og ulike manifester som ble fremlagt opp gjennom tidene av de som selv mente å kunne definere fremtiden som en slags avant garde. Alt i alt er dermed «Rett kopi: manifest» et kompendium av visjoner om hvordan fremtiden vil se ut, eller kanskje rettere, hvordan den bør se ut.

Noe av det som var mest interessant med denne utgaven av rett kopi er at det i tråd med futuristisk praksis fornektet sin tilknytning til fortiden gjennom helt å utelate noen referanse til det faktum at dette tidsskriftet faktisk hadde blitt gitt ut før. På sett og vis blir dette mer forståelig når man tenker over at det ikke var noen form for kontinuitet i Rett Kopis virksomhet. Det var strengt tatt ingen sammenheng å få øye på mellom de ulike utgavene av tidsskriftet, noe som kanskje er med på å forklare at det fikk en forholdsvis beskjeden gruppe faste lesere (om noen).

Manifester har gjerne revolusjonære formål, enten av estetisk eller politisk art, og dette er reflektert i artikkelsamlingen. Et godt eksempel er Marinettis futuristiske manifest, som er det første som blir presentert i den kronologisk ordnede samlingen. Fra og med Marinetti er det en voldsom dynamikk, vitalitet og energi som kommer til skue, for det dreier seg om å oversette industrisamfunnets kraft og dynamikk til estetiske nyvinninger uten å ta hensyn til det gamle grumset tidligere kjent som den vestlige sivilisasjon.

Hva var rett kopi?

Rett Kopi var et tidsskrift som oppsto i et miljø av intellektuelle, hipstere og aggressivt revolusjonære tenkere i studentmiljøet på Universitetet i Oslos Historisk-Filosofiske Fakultet. Dessverre greide ikke tidsskriftet å bevare den energien og dynamikken det selv etterlyste etter hvert som toneangivende bidragsytere gjorde seg ferdig med studiene.