Start » En beskrivelse av futurisme

En beskrivelse av futurisme

Futurismen var en kunstnerisk bevegelse som startet i Italia på begynnelsen av 1900-tallet. Filippo Tommaso Marinetti regnes av mange som futurismens far. Han tilhørte et miljø av avant garde kunstnere i Milano, og publiserte sitt «Futuristiske Manifest» i en avis der i 1909. Det sentrale emnet hos Marinetti var hans forakt for alt som var gammelt og tradisjonelt, særlig innenfor kunsten og politikken. Han så for seg at unge og livskraftige futurister kunne legge fortiden til side.futurisme Futurisme skulle derfor karakteriseres av en feiring av alt i nåtiden som kunne erstatte det som var gammelt og ubrukelig. Det betød at futurisme fremfor noe annet var besatt av teknologisk fremskritt, og bejublet bilen, flyet, fabrikkene og alt det andre som signaliserte et nytt samfunn basert på menneskets triumf over naturen.

En tilslutning til futurisme som ideologi innebar gjerne en fornektelse av både natur og historie. Mennesket skulle oppstå på nytt, fridd fra alle konvensjoner og biologiske begrensninger. De glorifiserte ikke bare vitenskap og teknologi, men også revolusjon, både kunstnerisk og politisk. De avfeide konsepter som harmoni, god smak og kunstkritikk. På mange måter var futurisme mer en negativ enn en positiv mentalitet – det var klarere hva de ville bryte ned enn hva de ville bygge opp. Det er nok også årsaken til at futuristene hadde større innflytelse i sin påvirkning på andre kunstnere og tenkere enn de hadde gjennomslagskraft som kunstnere på egen hånd.

Futurisme i mote

Futurisme i mote var ikke bare kunst med politisk slagside, det var også et tankesett som utfordret dagliglivets konvensjoner. Maleren Giacomo Balla introduserte futurismen til moteverdenen i 1914 gjennom sine retningslinjer for bekledning. Han latterliggjorde «nøytrale» klær og krevde «anti-nøytral» og «aggressiv» mote. Dype farger, dristige mønstre og en generell avstand fra konsepter som symmetri, harmoni og tradisjon skulle erstatte gamle normer for bekledning med en ny mote tilpasset det dynamiske industrisamfunnet.