Start » manifest » Hva vil fremtiden se ut?

Hva vil fremtiden se ut?

De fleste som interesserer seg for fremtiden, science fiction eller mer seriøs fremtidsforskning har nok merket seg overvekten av urovekkende scenarier. Mange av de som uttaler seg om fremtiden ser for seg at klimaendringer eller ødeleggende militær teknologi kan komme til å true alt liv på jorden. Nylig har imidlertid noen forskere og tenkere begynt å tenke motsatt, og si at mennesker kanskje har evnen til å unngå slike dystopiske scenarier og håndtere risiko. Kanskje er menneskeheten bedre egnet til å sikre sin egen overlevelse og livskvalitet enn det man lenge har trodd.

En løsning for fremtiden som har blitt foreslått, på sett og vis kanskje den enkleste, er simpelthen å få slutt på videre teknologisk utvikling, i hvert fall på områder der det ser ut til at sluttresultatet kan få skremmende konsekvenser. Kanskje er det beste å stoppe forskningen på genteknologi, nanoteknologi og roboter før det går for langt og mennesket mister styringen på sin egen verden. Dette scenariet tar utgangspunkt i at folk har det ganske bra som de har det, og at videre utvikling kan komme til å koste mer enn det smaker i fremtiden.

Kunstig intelligens og fremtiden til mennesket

Dersom utviklingen imidlertid får lov til å fortsette, som den etter alt å dømme kommer til å gjøre i overskuelig fremtid, kommer mye til å være avhengig av utviklingen innenfor kunstig intelligens. Hvis mennesket utvikler maskiner som er intelligente nok til å tenke selv på fremtidenet nivå som matcher eller liketil overgår mennesket, truer det hele menneskeheten med overflødiggjøring og utryddelse. Det er i hvert fall det mest opplagte scenariet for pessimistene.

Nå har det imidlertid kommet nye stemmer som tror fast på at avanserte, tenkende maskinsystemer tvert i mot kan komme menneskeheten til gode, såfremt de er programmert med de rette mål og motiver. En overmenneskelig, men menneskevennlig intelligens kan kanskje løse mange av problemene på jorden og skape bedre samfunn med lykkeligere mennesker i fremtiden.