Start » manifest

Category Archives: manifest

Hva vil fremtiden se ut?

De fleste som interesserer seg for fremtiden, science fiction eller mer seriøs fremtidsforskning har nok merket seg overvekten av urovekkende scenarier. Mange av de som uttaler seg om fremtiden ser for seg at klimaendringer eller ødeleggende militær teknologi kan komme til å true alt liv på jorden. Nylig har imidlertid noen forskere og tenkere begynt å tenke motsatt, og si at mennesker kanskje har evnen til å unngå slike dystopiske scenarier og håndtere risiko. Kanskje er menneskeheten bedre egnet til å sikre sin egen overlevelse og livskvalitet enn det man lenge har trodd.

En løsning for fremtiden som har blitt foreslått, på sett og vis kanskje den enkleste, er simpelthen å få slutt på videre teknologisk utvikling, i hvert fall på områder der det ser ut til at sluttresultatet kan få skremmende konsekvenser. Kanskje er det beste å stoppe forskningen på genteknologi, nanoteknologi og roboter før det går for langt og mennesket mister styringen på sin egen verden. Dette scenariet tar utgangspunkt i at folk har det ganske bra som de har det, og at videre utvikling kan komme til å koste mer enn det smaker i fremtiden.

Kunstig intelligens og fremtiden til mennesket

Dersom utviklingen imidlertid får lov til å fortsette, som den etter alt å dømme kommer til å gjøre i overskuelig fremtid, kommer mye til å være avhengig av utviklingen innenfor kunstig intelligens. Hvis mennesket utvikler maskiner som er intelligente nok til å tenke selv på fremtidenet nivå som matcher eller liketil overgår mennesket, truer det hele menneskeheten med overflødiggjøring og utryddelse. Det er i hvert fall det mest opplagte scenariet for pessimistene.

Nå har det imidlertid kommet nye stemmer som tror fast på at avanserte, tenkende maskinsystemer tvert i mot kan komme menneskeheten til gode, såfremt de er programmert med de rette mål og motiver. En overmenneskelig, men menneskevennlig intelligens kan kanskje løse mange av problemene på jorden og skape bedre samfunn med lykkeligere mennesker i fremtiden.

Tilbake til fremtiden – hva er sant om nåtiden som avbildet i filmen?

I filmen Back to the Future 2, eller Tilbake til Fremtiden 2 som den heter på norsk, reiste Michael J. Fox sin rollefigur og hans to kompanjonger ifilmen en tidsmaskin fra 1985 (filmen ble gitt ut i 1989) til 2015. 21. oktober 2015 ble kjent som «Back to the Future Day» fordi det var den dagen de ankom «fremtiden», som etter hvert har blitt vår nåtid. Denne filmen krevde altså at manusforfatteren og regissøren gjorde noen dristige gjetninger om hvordan fremtiden skulle se ut. Hva slo til, og hva har blitt helt annerledes enn de tenkte?

Det er oppsiktsvekkende

hvor mye som stemmer! I filmen brukte Marty (Fox) hoverboard, et slags skateboard som flyr i lufta. Nå jobbes det med å lansere et slikt produkt, og bilfabrikanten Lexus har allerede vist frem en prototype. Martys fremtidsbarn har på seg et slags headset som brukes til å se på TV og ta telefoner, dette kan minne om Google Glass. Likeledes kan du kjøre i gang slike videosamtaler som vises i filmen enkelt nok med Skype eller tilsvarende plattformer. Doc ser ut til å bruke et slags nettbrett, og barna spiller videospill uten å bruke gammeldagse kontrollere, fantasier som har blitt virkelighet gjennom blant andre iPad og Xbox Kinect. Bruken av fingeravtrykk til biometrisk gjenkjennelse av enkeltindivider var også blitt vanlig innen 2015.

Andre teknologier har ikke helt slått i gjennom ennå, men er på vei. Det gjelder blant andre sko som knyter seg selv (Nike jobber med dette) og roboter som fyller bensin (eller mer sannsynlig, roboter som hjelper til å lade elbiler fra Tesla).

Hvor filmen tok feil

Filmen Back to the Future 2 kunne selvfølgelig ikke få rett i alt. Flygende biler, for øvrig ganske vanlige i science fiction, har det ikke blitt noe av. Selvtørkende jakker finnes heller ikke, og telefaksen har fått mye mindre betydning enn smarttelefonen, internett og sosiale media.

Flere berømte manifestet å lese

Det mest kjente å lese av alle manifest, i hvert fall av dem som bærer tittelen, er det kommunistiske manifest, eller det Kommunistiske Partis manifest som det opprinnelig het. Denne erklæringen ble skrevet og utgitt i 1848 av de tyske tenkerne og aktivistene Karl Marx og Friedrich Engels, kjent som fedrene til den lesesåkalte «vitenskapelige sosialisme» (først og fremst faller denne tvilsomme æren på Marx og da særlig på hans hovedverk «Kapitalen», som kom ut en stund etter det kommunistiske manifest).

Du kan lese at i 1848 brøt det ut krig og revolusjon i mange steder i Europa, og Marx og Engelsk benyttet anledningen til å forklare sitt syn på fortiden og fremtiden. De mente at menneskehetens historie hadde vært preget av ulikhet og klassekamp, men mente at det kapitalistiske industrisamfunnet hadde potensial til å bli omformet til et idealsamfunn uten ulikhet og klasser. Dette ville imidlertid kreve en gjennomgripende politisk, sosial, og økonomisk revolusjon for å bryte ned kapitalistiske produksjonsformer og avskaffe eiendomsretten. Marx og Engels la større vekt på de foreliggende problemer enn på å spesifisere detaljene i denne fremtidige kommunistiske utopi.

Et berømte manifest å lese

Å lese et annet manifest som hadde enorm politisk betydning var den amerikanske uavhengighetserklæringen. Dokumentet ble riktig nok ikke kalt et manifest, men det ble heller aldri kalt for en uavhengighetserklæring i selve teksten. Det var likevel det det var: først og fremst en begrunnelse for at tretten kolonier måtte løsrive seg fra britisk styre, og dernest en prinsipiell beskrivelse av hva forholdet mellom myndigheter og folk er og bør være.

Når du lese av uavhengighetserklæringen beskrev visse rettigheter som de amerikanske opprørerne tenkte påløpte alle mennesker og kan derfor ikke bli undergravd eller overses av myndighetene. Den dag i dag huskes erklæringen særlig fordi den påsto at alle menn er født like, og har gudegitte rettigheter som liv, frihet og retten til å søke lykken. Dette var en språkbruk som var nærmest uhørt på 1700-tallet men etter hvert skulle fortone seg som selvsagt i hele den vestlige kulturkrets.

Hva er et manifest?

Et manifest er en erklæring av en person eller gruppes mål, visjoner og synspunkter. Som regel vil et slikt manifest være tenkt å utgjøre et brudd med fortiden, og bevisst ta avstand fra eksisterende normer, konvensjoner og institusjoner. I tillegg til dette negative eller destruktive aspekt vil det som regel også være en positiv dimensjon, i den forstand at manifestet i noen detalj går inn på hva som bør komme i stedet for det som er nå, og hva som må til for å få i gjennom en slik forandring.

Tro, tanke og handling i et manifest

På mange måter kan det minne om det som i religionen kalles for trosbekjennelse, men likevel mye mer detaljert og med utgangspunkt i argumenter og en slags bevisførsel heller enn bare en erklæring av at man tror på noe. Manifest kommer til oss fra det italienske ordet manifesto, men opprinnelig fra latin, der manifestum var et verb som betydde å gjøre noe klart eller tydelig. Det er altså ikke noen veldig stor forskjell mellom manifest (fra italiensk) og erklæring (fra tysk), eller det engelske/franske declaration, selv om det selvfølgelig kan være nyanser i assosiasjoner, konnotasjoner og historiske forløpere. For eksempel kan begrepet erklæring lede tanken hen på den amerikanske og franske revolusjon, mens manifest ofte er en slags skjult hentydning til Marx og Engels sitt Kommunistiske Manifest med sin manifestgjennomgripende radikalisme.

Forskjellene til tross er det imidlertid åpenbart at det er visse likhetstrekk mellom for eksempel den amerikanske uavhengighetserklæringen og det kommunistiske manifestet som gjør at begge faller inn under samme sjanger. Begge beskrev en situasjon som forfatterne på forskjellige vis og av forskjellige årsaker anså for å være uholdbar, og krevde umiddelbare endringer som ville fordre mobilisering av en stor gruppe mennesker. Det er med andre ord karakteristisk for manifestet at det ikke bare skal uttrykke et synspunkt, men også først og fremst mobilisere til handling.

Spill med en futuristisk tema

Mange av dagens spill har temaer hentet fra science fiction og futuristiske visjoner. Det har lenge vært tilfelle innenfor sjangeren videospill, men de siste årene har det også blitt mer og mer vanlig blant de spillene du kan velge som videoslots (spilleautomater på nett) når du spiller på nettkasino.

I dag er noen av de beste og mest underholdende spillene du kan spille på nett av denne typen. Du kan dra ut på reiser i verdensrommet og kanskje møte på utenomjordiske vesener. Noen spill finner sted i andre galakser eller inni en atomreaktor.

spillEt spennende spill som kan nevnes som eksempel er War of the Worlds, utgitt av Ash Gaming. Noen husker kanskje filmen War of the Worlds med Tom Cruise, denne var i sin tid basert på den spennende boken til H. G. Wells og det tilhørende TV-programmet som faktisk skapte panikk i USA fordi mange trodde det faktisk var en invasjon av utenomjordiske vesener på gang. War of the Worlds er et spill med 5 rader og hele 100 gevinstlinjer. I spillet finner du scatter-symboler som kan gi deg gratisspinn, og dessuten wild-symboler som erstatter andre symboler og dermed øker sjansene for gevinst. Det beste av alt er at det er en stor jackpot.

Andre spill fra fremtiden

Et annet spill som har blitt veldig populært på denne typen nettsteder er Captain Scarlet. For den som ikke vet hvem Captain Scarlet er, så dreier det seg altså om en figur fra en britisk science fiction serie som gikk på TV på 1960-tallet. Noe av det kuleste med dette spillet er at i stedet for vanlige knapper å trykke på ser det ut som du har kontrollpanelet til kapteinens romskip.

Andre spill med slike futuristiske innslag inkluderer Robo Jack, Star Trek, og det kule spillet Max Damage, som har en nostalgisk design som minner om den gamle videospillklassikeren Galactic Plague.